ŠKODA Poistenie

Uvedením poistného produktu ŠKODA Poistenie vám ponúkame ešte väčší komfort v prípade riešenia neočakávaných udalostí spojených s prevádzkou vášho vozidla. V prípade, že taká udalosť (napr. dopravná nehoda) nastane, úlohou ŠKODA Poistenia je minimalizovať jej negatívny vplyv na klienta.

V rámci ŠKODA Poistenia vám ponúkame jedinečný balík, ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla ŠKODA a platí na území celej SR a Európy.


ŠKODA Poistenie zahŕňa poistenia a služby:

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Havarijné poistenie (Kasko) proti poškodeniu motorového vozidla – proti zničeniu, krádeži, živlu a vandalizmu

Poistenie finančnej straty – v prípade totálnej škody v dôsledku havárie alebo krádeže vozidla dostanete späť 100 % nadobúdacej ceny vozidla

Náhradné vozidlo – v prípade poistnej udalosti máte nárok 5 dní v roku na náhradné vozidlo bezplatne

Poistenie čelného skla – pri poškodení čelného skla na vašom vozidle jeho opravu a v prípade potreby aj jeho výmenu vykonajú v autorizovanom servise


Stačí jedna zmluva a ste dokonale chránení. V neposlednom rade oceníte, že veľká časť povinností súvisiacich s vybavovaním poistnej udalosti prechádza v rámci ŠKODA Poistenia na servisného partnera ŠKODA.

V súčasnosti, keď je váš čas drahý, vám ponúkame riešenie v podobe ŠKODA Poistenia, ktoré predstavuje unikátny produkt poistenia motorových vozidiel komplexné poistné krytie vášho vozidla odtiahnutie poisteného vozidla do autorizovaného servisu ŠKODA v prípade poistnej udalosti pomoc pri vybavení náhrady škody v poisťovni garanciu flexibilných

 

POISTNÉ KRYTIE A PODMIENKY

V spolupráci s partnerom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. sme pre vás pripravili jedinečný balík, ktorý kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho vozidla a platí na geografickom území celej Európy.

Chcete vedieť viac o krytí a podmienkach ŠKODA Poistenia?