Zadovážením paketu „Predĺženej záruky“ získavate istotu, že Vám po obdobie až 5 rokov od kúpy vozidla alebo do dosiahnutia zvoleného limitu najazdených kilometrov nevzniknú žiadne nepredvídané náklady spojené s opravou Vášho vozidla.

Všetky záručné opravy po celý čas trvania predĺženej záruky si dávajte vykonávať u svojho autorizovaného partnera Škoda.

V prípade poruchy na ceste sa môžete obrátiť na centrálu Škoda Assistance, číslo 0800 124 125 (v rámci SR, bezplatne), alebo číslo +421 2 43 29 15 47 (zo zahraničia), alebo na ktoréhokoľvek najbližšieho autorizovaného servisného partnera Škoda v Slovenskej republike, alebo v ktorejkoľvek inej európskej krajine.

Výrobcom predpísané servisné prehliadky dávajte vykonávať najmä u autorizovaných servisných partnerov Škoda. Vykonaním servisnej prehliadky u autorizovaných servisných partnerov Škoda sa Vám predlžuje Doživotná garancia mobility Premium na Vaše vozidlo vždy o ďalší servisný interval. Týmto spôsobom dosiahnete platnosť Doživotnej garancie mobility Premium aj po celý čas trvania predĺženej záruky. Predĺžená záruka tiež zvyšuje hodnotu Vášho vozidla.

Ojazdené vozidlo so zárukou sa lepšie predáva a kupujúci má takto zaručené, že vozidlo bolo po celý čas jeho prevádzky riadne udržiavané.

Ceny predĺženej záruky

Informácie o cenách predĺženej záruky nájdete v aktuálnych cenníkoch modelov.

Obchodné podmienky predĺženej záruky

Predávajúci poskytuje na vozidlá Škoda kupujúcemu v prípade záujmu kupujúceho okrem základnej záruky tiež predĺženú záruku na celé vozidlo na 3. až 5. rok po prevzatí nového vozidla. Predĺžená záruka je limitovaná počtom najazdených kilometrov podľa kúpeného typu predĺženej záruky. Kupujúci má právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie oprávnene reklamovaných nedostatkov (okrem nárokov na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na výmenu tovaru za nový tovar) po celý čas trvania predĺženej záruky u každého autorizovaného servisného partnera Škoda. Pri predložení Servisnej knižky a pri pristavení vozidla, na ktoré sa vzťahuje predĺžená záruka, môže reklamáciu nedostatkov v rámci predĺženej záruky uplatňovať ktorýkoľvek aktuálny vlastník daného vozidla odlišný od prvotného kupujúceho. Bezplatné odstránenie reklamovaných nedostatkov v rámci predĺženej záruky je platné nielen na území Slovenskej republiky, ale aj mimo nej. Ak sa v rámci predĺženej záruky prejaví porucha, treba ju dať odstrániť výhradne v autorizovanej servisnej sieti Škoda. Podľa tejto predĺženej záruky zodpovedá predávajúci kupujúcemu v 3. až 5. roku po prevzatí nového vozidla kupujúcim za vecné nedostatky vozidla pri jeho prevzatí kupujúcim, ktoré sa v lehote tejto predĺženej záruky prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou, pričom sa však predĺžená záruka skončí už pred uplynutím zakúpeného časového limitu od dátumu prevzatia nového vozidla, pokiaľ vozidlo dosiahne zvolený limit najazdených kilometrov. Na reklamáciu porúch všeobecne inak platia všeobecné záručné podmienky rovnaké ako pri základnej záruke, tak ako sú uvedené v Záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo nárok na výmenu vozidla za nové vozidlo počas platnosti predĺženej záruky po uplynutí základnej záruky je vylúčený.